Avaluació de la qualitat del cel nocturn

El 2012, la Direcció General de Qualitat Ambiental va engegar el projecte d’avaluar la qualitat del cel nocturn als parcs naturals i altres espais d’interès natural de Catalunya, amb la realització de campanyes de mesurament de la brillantor del fons del cel anuals.

La brillantor del fons del cel és la brillantor o resplendor atribuïble a la radiació de fonts o objectes celestes i a la luminescència de les capes altes de l'atmosfera. Per avaluar-la, es mesura el flux lluminós procedent del cel per unitat de superfície i d'angle sòlid.

Els resultats s’expressen en unitats de magnituds per segon d'arc al quadrat (mag.arcsec-2). Aquestes unitats indiquen un cel més fosc -i per tant més proper a les condicions naturals- quant més elevats són els valors obtinguts.

En aquest apartat es troben els resultats de les diferents campanyes de mesurament i la seva anàlisi, en la qual es determinen l’estat de les porcions del cel estudiades i els principals focus de contaminació lumínica que les afecten.

Els resultats d’aquestes campanyes es publiquen, també, de forma conjunta en el Mapa de qualitat del cel nocturn a Catalunya, on es representen les dades en un format de fàcil consulta i accés.

El visor del mapa posa a disposició del ciutadà l’estat del cel nocturn, en el qual es poden visualitzar els nivells de qualitat del cel nocturn segons una classificació qualitativa de fàcil comprensió i els valors mitjans mesurats de brillantor del fons del cel, oferint el detall tècnic perquè sigui un bon recurs per a professionals i aficionats a l’astronomia.  

Data d'actualització:  31.01.2018