• Imprimeix

Programari d’eines de càlcul de la contaminació acústica

  • Full de càlcul de les correccions del Decret 176/2009

    Eina per facilitar els càlculs de les correccions de nivell per components de baixa freqüència (Kf), tonals (Kt)i impulsius (Ki), segons els procediments establerts en el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i se n’adapten els annexos, l’Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Acústica ha elaborat un full de càlcul.

  • MOBIACUSTIC /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/xlsx icon [250,94 KB ]

    Eina per avaluar l’impacte acústic que genera els transit viari, i poder fer la comparativa entre els diversos escenaris que contempla un pla de mobilitat.

  • NivAval

    Eina per avaluar el soroll ambiental d'acord amb la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica i el seu desenvolupament Reglamentari, el Decret 176/2009, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha elaborat el programari NivAval que permet a partir de mesuraments de nivell de soroll, durant un temps determinat, calcular el nivell d'avaluació LAr tal com s'estableix en els annexos de la Llei.