En aquest apartat figuren les respostes a les preguntes relatives a la contaminació acústica més freqüents.