• Imprimeix

2015

Durant els dies 9 i 10 de novembre de 2015, es va celebrar a Barcelona una trobada del grup de treball d’EUROCITIES (Working Group Noise Eurocities). L’objectiu d’aquesta trobada va ser la posada en comú d’eines i estratègies de gestió del soroll, així com l’intercanvi d’informació i experiències de reducció de la contaminació acústica de les ciutats.

El Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa va realitzar l’exposició: Am I living with noise?” An activity for the International Noise Awareness Day.

El 17 d'octubre de 2015, dins de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2015, es va celebrar el Dia sense Cotxes.

Entre les 10:00 i les 20:00 hores, a la carpa de la Generalitat de Catalunya situada al tronc central de l’avinguda Diagonal, entre Passeig de Gràcia i Passeig de Sant Joan, es va dur a terme l'activitat de participació ciutadana “Quin soroll fem?”.

Amb aquesta activitat la ciutadania va poder mesurar el soroll ambiental amb equips de mesurament (sonòmetres) i, a través de l’experimentació i manipulació de diferents recursos, va prendre consciència de la contaminació acústica existent a la ciutat i de com prevenir-la.

El SPCALL va participar en les jornades Smart City, celebrades el 15 d’octubre de 2015 dins la Fira Internacional MUNICIPALIA. La sessió es va centrar en la discussió de la tecnificació dels municipis i de si l’aplicació de la tecnologia permetrà obtenir la millora de la qualitat dels municipis; s'hi van exposar diferents projectes reals i solucions reals.

La contaminació acústica i la contaminació lumínica disposen a Catalunya de normativa sectorial que en regula la gestió. Entre els temes tractats per les respectives disposicions hi apareix la protecció de determinats espais d’interès natural o social pel que fa a la seva qualitat acústica o foscor nocturna.

Es tracta d’espais amb un valor que cal preservar, els quals, a més, es volen utilitzar com a eina de sensibilització ambiental, de conscienciació de la població quant a la importància de disposar d’espais que conserven bones condicions pel que fa al silenci, o pel que fa al so o la foscor naturals.

La Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA) vol impulsar-ne la implantació i per aquest motiu ha organitzat aquesta trobada: per informar els organismes que hi puguin estar interessats de les característiques i del procediment de tramitació d’aquestes figures, presentar exemples d’experiències en la matèria i debatre sobre l’interès del seu desplegament.

Data d'actualització:  10.12.2015