• Imprimeix

Guies per a la gestió i l'avaluació de la contaminació acústica

La gestió de la contaminació acústica comporta, de vegades, l’avaluació d’escenaris que es troben exposats a una gran diversitat de fonts que generen sorolls i vibracions.

Per aquest motiu la normativa preveu metodologies de mesurament i d’avaluació, en annexos tècnics que estan incorporats al text legislatiu.

Tot i així la realitat és complexa i les casuístiques que es donen en el territori són de molta diversitat. Així, es poden presentar casos que generin dubtes a l’hora de treballar amb la norma o d’interpretar-la, tant al fer mesuraments com al fer-ne l’avaluació.

L’objectiu de les Guies per a la gestió i l’avaluació de la contaminació acústica, és presentar casos pràctics resolts pas a pas, de manera didàctica, per tal de disposar d’un conjunt d’exemples que puguin servir de pauta en els casos similars on es presenten dubtes.

Les guies contenen exemples hipotètics de situacions tipus que es poden donar a la realitat i, a través de la resolució de cada cas, pretenen donar pautes d’aplicació i d’interpretació de la normativa. Així, ni les dades ni les fotografies que hi apareixen tenen perquè tenir relació, ni els resultats que s’obtenen en l’avaluació es corresponen a situacions reals concretes.

Data d'actualització:  23.10.2012