• Imprimeix

Entitats per a la prevenció de la contaminació acústica (EC-PCA)

El Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el desplegament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos, crea la figura de les entitats de prevenció de la contaminació acústica com a entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de contaminació acústica (EC-PCA, per entitats de control, i A-PCA, per entitats d’avaluació) i preveu quatre camps d’actuació:

- Entitat de control de nivells sonors en activitats i infraestructures
- Entitat de control de nivells de vibracions en activitats i infraestructures
- Entitat de control de la qualitat acústica de l’edificació
- Entitat d’avaluació de la qualitat acústica del territori.

Amb l’acreditació d’aquestes entitats es pretén garantir la qualitat dels tècnics i de les empreses dedicades al mesurament i l’avaluació de la contaminació acústica.

Aquestes entitats hauran de complir uns requisits organitzatius i de qualitat, així com uns requisits tècnics pel que fa al personal i la disponibilitat d’equips.

Finalment es crearà un registre d’entitats, de caràcter públic, en què figuraran totes les entitats i l’abast de l’acreditació.

Els impresos de sol.licitud d’acreditació com a entitat de prevenció de la contaminació acústica i per a la capacitació del personal tècnic de les entitats acreditades es poden trobar a l’enllaç relacionat.