• Imprimeix

Control acústic de les infraestructures

El Departament, d’acord amb la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, és l’organisme competent per fer el control de les infraestructures de transport de Catalunya.

En aquest àmbit s’han dut a terme campanyes de les infraestructures viàries de per al període 2014-2015.