• Imprimeix

Activitats i articles tècnics

Entre les tasques que duu a terme el Departament, en relació amb la contaminació acústica, hi ha la de participar activament en campanyes de divulgació i conscienciació en tots els àmbits de la societat, en jornades i cursos, per donar suport als agents implicats pel que fa a la normativa d’aplicació a Catalunya, metodologies de mesurament, elaboració de mapes de soroll, plans d’acció i ordenances, entre d’altres.

Des d’aquesta pàgina web es volen fer públiques totes les activitats rellevants en què participa el Departament i que es considera que poden ser d’interès.