• Imprimeix

Aigua

L'aigua és un bé indispensable per a la vida, el medi i les persones. És un recurs escàs i fràgil, de difícil accés, i que cal distribuir, tractar i gestionar. En aquest sentit, a Catalunya la Generalitat, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua, empresa que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat, gestiona i planifica el cicle integral de l'aigua, amb una visió integradora dels sistemes aquàtics i tenint en compte l'equilibri de tots els ecosistemes.

El principi bàsic que regeix la política i la gestió de l'aigua a Catalunya és el de la sostenibilitat, en quatre aspectes: l'ambiental, el de garantia, l'econòmic i el social. Amb un sistema de gestió sostenible dels recursos existents es persegueix l'objectiu de fer-ne un ús racional i eficient que en garanteixi la preservació i la disponibilitat futures.